Občni zbor Društva

VABILO NA VOLILNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Občni zbor društva bomo izvedli v Zdravilišču Radenci in sicer:
v petek 15.2.2019 s pričetkom ob 13.uri v dvorani Izvir.

Vabljeni tudi vsi ostali člani društva, ki se ne boste udeležili zdravstvene delavnice in boste prišli z lastnim prevozom. Prosimo za predhodno prijavo na tel. Erika Petek: 040 731 784 ali Marijan Lužnik: 031 668 453

Dnevni red:
otvoritev volilnega zbora
nagovor predsednika

Uradni del zbora
Predlog in izvolitev delovnih teles volilnega občnega zbora
Izvolitev delovnega predsedstva
izvolitev verifikacijske komisije – 3 člane
izvolitev volilne komisije – 3 člane
izvolitev zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnikaPredlog, razprava in sprejem poslovnika o delu volilnega občnega zbora in seznanitev s pravili Društva na srcu operiranih Slovenije
Predstavitev in sprejem letnega načrta dela društva za leto 2019

Poročila:
predsednik – o delu društva za preteklo leto
blagajnik – zaključni račun in sprejem zaključnega računa za leto 2018
blagajnik – finančni narčt za leto 2019
nadzornega odbora

Razprava in sprejem poročil
Razrešitev vseh dosedanjih organov upravljanja društva in predsednika
Predstavitev kandidatne liste

VOLITVE
Razglasitev rezultatov volitev
Nagovor novo izvoljenega predsednika Društva na srcu operiranih Slovenije
Pobude in vprašanja članov društva

V pričakovanju čim večje udeležbe našega volilnega občnega zbora Društva na srcu operiranih Slovenije vas prisrčno pozdravljamo.

Predsednik društva na srcu operiranih Slovenije
Bojan Petek


priloga: Poslovnik o delu občnega zbora