VABILO NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Kdaj: četrtek, 20. februar 2020 ob 10. uri 

Kje: Srebrna dvorana hotela Zdravlišče Laško

Vabljeni tudi vsi ostali člani društva, ki se ne boste udeležili zdravstvene delavnice in boste prišli z lastnim prevozom. Prosimo za predhodno prijavo na tel. Erika Petek: 040 731 784 ali Marijan Lužnik: 031 668 453

Dnevni red:
otvoritev volilnega zbora
nagovor predsednika

Uradni del zbora
Predlog in izvolitev delovnih teles volilnega občnega zbora
Izvolitev delovnega predsedstva
izvolitev verifikacijske komisije – 3 člane
izvolitev zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnikaPredlog, razprava in sprejem poslovnika o delu volilnega občnega zbora in seznanitev s pravili Društva na srcu operiranih Slovenije
Predstavitev in sprejem letnega načrta dela društva za leto 2020

Poročila:
predsednik – o delu društva za preteklo leto
blagajnik – zaključni račun in sprejem zaključnega računa za leto 2019
blagajnik – finančni narčt za leto 2020
nadzornega odbora

Razprava in sprejem poročil

V pričakovanju čim večje udeležbe našega volilnega občnega zbora Društva na srcu operiranih Slovenije vas prisrčno pozdravljamo.

Predsednik društva na srcu operiranih Slovenije
Bojan Petek


priloge: 
Vabilo in dnevni red (pdf)
Poslovnik o delu občnega zbora (Link)