Press "Enter" to skip to content

Članstvo

Zakaj bi postali član?
V Društvu na srcu operiranih bolnikov Slovenije nas je že več kot 2000. Postanite tudi vi naš član/ica! Ni nujno, da ste bili operirani na srcu, ni nujno, da imate kakšno od srčnih bolezni. Tudi če ste popolnoma zdravi, lahko postanete naš član/ica in nam pomagate v prizadevanjih, da preprečimo širjenje srčno žilnih bolezni, ki vsako leto zahtevajo življenja mnogih Slovenk in Slovencev.

Če se boste odločili postati naš član, boste lahko sodelovali pri vsem naštetem. Če ste kreativnega značaja in imate nove zamisli o tem, kaj vse bi se dalo še narediti, lahko kandidirate za člana upravnega odbora društva, ki pripravlja predloge za dejavnosti vsako leto in celo vsak mesec posebej. Če pa se raje pridružite vsem drugim, boste lepo povabljeni, da storite tako. Društvo od vas pričakuje, da boste sodelovali z udeležbo na vsakoletni skupščini, občnem zboru, kakor mu pravimo. In seveda na tistih prireditvah, ki vas bodo zanimale. Pa nikar ne mislite, da so vsa naša srečanja skrajno resna! Narobe, znamo se tudi zabavati in se vedno tudi nasmejemo do solz.

Članarina
Članice in člani našega društva vsako leto plačajo članarino. Višino članarine na predlog upravnega odbora potrjuje občni zbor. Tako zbrana sredstva se porabljajo zelo natančno in namensko, nad čemer bdita tako upravni kot tudi nadzorni odbor in seveda tudi občni zbor, se pravi vsi člani in članice. Znesek članarine v letu 2018/19 znaša 19,00- eur.

Včlani se tukaj